Czym jest implant?

Czym jest implant?

Implanty są to małe śruby wykonane z tytanu umieszczone w kościach szczęk ich rolą jest zastąpienie korzenia brakującego zęba tworzą one zarazem podstawę dla nowej porcelanowej korony brakującego zęba. Implanty zębowe wykonuje się z materiałów nie szkodliwych dla organizmu człowieka, nie ulegają korozji i są łatwo akceptowane przez tkanki ludzkie.